Innovatie is kansrijk voor subsidie

Vooral voor innovatie zijn de subsidie mogelijkheden groot. Er zijn verschillende nationale en internationale subsidie programma’s, zoals bijvoorbeeld Horizon 2020, EFRO, INTERREG en MIT, waar uw innovatieve idee voor financiering in aanmerking kan komen.

Een innovatief idee

Heeft u een innovatief idee, maar weinig financiële middelen om uw innovatieve idee door te ontwikkelen en te verwezenlijken? Otten Subsidie Adviesbureau ontdekt waar voor uw idee de subsidie kansen en subsidie mogelijkheden liggen en ondersteunt u een innovatiesubsidie aan te vragen.

Wanneer is een idee innovatief?

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Wanneer men denkt aan innovatie denkt men vaak aan nieuwe uitvindingen, maar een innovatie hoeft niet altijd zo revolutionair te zijn. Het kan ook gaan om productverbetering of procesverbetering.

Innovaties kunnen bijdragen aan het verbeteren van zorg, milieu, energie en mobiliteit. Deze innovaties die oplossing bieden op belangrijke vraagstukken wil het Rijk en Europa graag stimuleren door het beschikbaar stellen van innovatie subsidies. Otten Subsidie Adviesbureau bekijkt graag samen met u wat voor uw project de beste subsidiemogelijkheden zijn.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het Europese subsidie programma om wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld te stimuleren. Horizon 2020 loopt tot en met 2020. Dit subsidie programma is geschikt voor organisaties die actief zijn in onderzoek, technologische ontwikkeling, research en development en innovatie in internationaal verband. Neem contact op met Otten subsidie Advies als u meer over Horizon 2020 subsidie wilt weten.

INTERREG

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. INTERREG stimuleert internationale samenwerkingen in Europa voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Neem contact op met Otten subsidie Advies als u meer over INTERREG subsidie wilt weten.

EFRO-subsidie

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ook wel EFRO genoemd, heeft als doel de belangrijkste economische verschillen tussen Europese landen te verkleinen door middel van subsidie. Nederland is een welvarend land en het EFRO-programma richt zich in Nederland op de versterking van concurrentiekracht en werkgelegenheid. Meer weten over EFRO-subsidie? Neem contact op met Otten Subsidie Advies.

MIT subsidie

De MKB-innovatie stimulering Regio en Topsectoren (MIT) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De MIT regeling kent zowel provinciale als een nationale instrumenten. In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen deze instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. Meer weten over MIT-subsidie? Neem contact op met Otten Subsidie Advies.

 

“Innovation is the creation of new meaningful and relevant solutions that enable value exchange, based on a break from the existing understanding of people technology” Paul Gardien – VP Design Strategy & Design Innovation Philips