Almeers Kenniscentrum voor Talent

In samenwerking met Bergink advies hebben wij een projectplan ontwikkeld en een subsidieaanvraag gerealiseerd voor het innovatieve project Almeers Kenniscentrum voor Talent. De subsidie van het IFA programma wordt o.a. ingezet voor de inrichting van een gebouw en de uitvoering van een aantal pilots gericht op sport talent ontwikkeling. Dit project is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Almere. Wij zijn ook bij de implementatie van dit project betrokken.

OpdrachtgeverGemeente Almere
Subsidieaanvraag voorBijdrage in inrichtings- en ontwikkelkosten kenniscentrum m.b.t. sporttalent (i.s.m. Bergink advies)
Type subsidieIFA programma (provincie Flevoland)