Sience Meets Business

Wij hebben in samenwerking met de afdeling Valorisatie van het UMC Radboud de subsidieaanvraag opgesteld voor het project Sience Meets Business. De toegekende EFRO subsidie is gericht op een bijdrage voor de faciliteiten en begeleiding voor jonge health gerelateerde life science bedrijven in Nijmegen.

OpdrachtgeverUMC Radboud
Subsidieaanvraag voorLaboratorium en kantoorfaciliteiten voor jonge life science en health bedrijven. Daarnaast was binnen dit project een begeleidingsprogramma voor jonge bedrijven opgenomen EFRO-programma
Type subsidieEFRO programma