Subsidie advisering voor diverse projecten binnen de HAN

Wij adviseren binnen de HAN lectoren bij het opstellen van subsidieaanvragen voor EFRO en het RAAK- MKB programma.

OpdrachtgeverSubsidiebureau HAN
Subsidieaanvraag voorSubsidie advisering voor diverse projecten binnen de HAN
Type subsidieNotitie opgeleverd m.b.t. mogelijkheden van de nieuwe EFRO subsidieregelingen voor de HAN