Wilt u een subsidie aanvragen?

Uw subsidieaanvraag begint met een degelijk projectplan: waarin doelen, activiteiten en resultaten in hun logische samenhang helder worden beschreven.

Otten Subsidie Adviesbureau heeft reeds voor veel organisaties zoals kennisinstellingen, overheden, MKB bedrijven en culturele organisaties met succes subsidie aanvragen ingediend bij diverse subsidiegevers ( Europa, rijk, provincie en gemeente)

Het complexe traject van een subsidieaanvraag staat of valt met een projectplan dat alle aspecten omvat die nodig zijn voor een succesvolle subsidieaanvraag: heldere doelen meetbare resultaten , alle benodigde activiteiten gekoppeld aan een inzichtelijke begroting en een risicoanalyse. In overleg met u stelt Otten Subsidie Adviesbureau dit projectplan op.

Van projectplan tot een succesvolle subsidieaanvraag

Het succes van de mogelijke subsidieaanvraag heeft Otten Subsidie Adviesbureau vooraf al bij de subsidieverstrekker verkend. Vervolgens maakt Otten Subsidie Adviesbureau werk van de concrete subsidieaanvraag binnen de geldende regels en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen. Niets gaat de deur uit zonder uw toestemming en Otten Subsidie Adviesbureau opereert altijd onder uw naam bij subsidie aanvragen.